Nuomos taisykės juridiniams asmenims

Pasirašoma įrangos nuomos sutartis,kurią anspaudu

patvirtina įmonės direktorius. Įrangą pasiimti gali tik

įgalioti asmenys nurodyti nuomos sutartyje.

Gražinamas įrankis turi būti tvarkingas apie jo trūkumus

ar gedimą asmuo turi informuoti nuomuotoją.

Nuomuotojas pasilieka teisę nenuomuoti įrangos.

Nuomos taisykės fiziniams asmenims

Nuomininkas privalo pateikti du galiojančius asmens

tapatybę patvirtinančius asmens dokumentus.

Tinka pasas, asmens tapatybės kortelė ar

vairuotojo pažymėjimas. Nuomuotojas gali prašyti

palikti užstatą už nuomuojamą įrangą. Užstato dydis

priklauso nuo nuomuojamos įrangos vertės.

Gražinamas įrankis turi būti tvarkingas apie jo

trūkumus ar gedimą asmuo turi informuoti nuomuotoją.

Nuomuotojas pasilieka teisę nenuomuoti įrangos.